انسان باید تو مسیر مشخص خودش، با کلّه و تمام قوا پیش بره
تا کسانی که تو مسیر مخالف تو هستند، خیال هم مسیر پنداری به سرشون نزنه و جَو رو به دست خودشون نگیرند و با ضرر زدن به تو، در مسیر خوشحالی خودشون پیش نرن و نهایتاً نتونن روی تو پررو و سوار بشن....

منبع : خط هدف |مخالف بودن مسیرت رو نشونشون بده....
برچسب ها : مسیر